No Nama Kerjasama Kerjasama Dengan Tahun Lampiran
1 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi Profidence University Taiwan 2019 LIHAT
2 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi Department Accounting University of MARA Malaysia 2018 LIHAT
3 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi National University of Singapore 2017 LIHAT
4 Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi Faculty of Economic Culalongkorn University Thailand 2014 LIHAT